Reiki Healing Instituut

Wat is de reiki-energie?


Mikao Usui ontdekte aan het eind van de 19e eeuw een methode om mensen weer in contact te brengen met de universele energie van het leven. De volledige naam van deze methode is Usui Shiki Reiki Ryoho, wat in het Nederlands ook wel het Usui Systeem van Natuurlijke Genezing wordt genoemd. Een letterlijke vertaling van de reiki-energie zou kunnen zijn de kracht van de zon of levensenergie.

De Reiki-energie is de energie die iedereen dagelijks nodig heeft om te leven, om het lichaam gezond te houden en om de geest en ziel te ontwikkelen. Een reiki-behandeling brengt deze Reiki-energie weer tot stromen. Het laten stromen van de Reiki-energie gebeurt het meest effectief door middel van handoplegging. Een Reiki-master/leraar beheerst alle aspecten van het werken met de Reiki-energie en heeft dit onderdeel gemaakt van zijn of haar dagelijks leven. Hierdoor is de Reiki-master/leraar in staat de energiebalans tussen de Reiki-energie en mens weer tot eenheid te brengen. Na een Reiki 1 cursus met fysieke inwijding is een cursist ook in staat, geheel zelfstandig, zichzelf en anderen met de Reiki-energie te behandelen.
Dat is de gift en gave van de Reiki-energie.

Wanneer pas je de Reiki-energie toe?
De Reiki-energie komt vroeg of laat op ieders pad. De redenen zijn divers. De Reiki-energie is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om met spanning, onrust en stress om te gaan. Tijdens een Reiki-behandeling gaat de de Reiki-energie stromen en heeft enerzijds een helende werking. Anderzijds verbetert, versterkt en vernieuwd de Reiki-energie de relatie met jezelf, anderen en het universum als geheel, waardoor je alles uit je leven kunt halen wat erin zit. De Reiki-energie is uitermate geschikt bij het helen van lichamelijke klachten, emotionele en mentale toestanden door spirituele inzichten.
De Reiki-energie brengt tal van klachten en kwalen weer in balans, in eenheid met het leven, zoals het leven is bedoeld.

Eerst volgende reiki 1 cursus 25-26 Maart

2023

Eenvoud en schoonheid
De Reiki-energie is in essentie compleet, prachtig en eenvoudig. Na een Reiki 1 cursus werkt de Reiki-energie. Altijd en overal. Je ontvangt de reiki-inwijdingen door een Reiki-Master ookwel Reiki Leraar genoemd. De reiki-energie is zowel een gift en gave. Als je dit cadeau door inwijding hebt ontvangen, wordt je leven rustiger, ontspannender, completer maar vooral eenvoudiger.

Van bewust worden naar bewust zijn
De Reiki-energie brengt precies dat wat nodig is voor groei en ontwikkeling. Hiermee komt er balans met het leven zoals het leven hoort te zijn. De reiki-energie ondersteunt en vernieuwd je bewustzijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Lichaam en geest worden vitaler, sterker en natuurlijker. Emoties en problemen die je niet langer dienen verdwijnen, worden verwerkt waardoor er ruimte, rust en ontspanning ontstaat om de situaties helderder en in het juiste perspectief te zien en te ervaren.

Oorsprong
Het Usui Systeem voor Natuurlijke Genezing werd aan het eind van de 19e eeuw ontdekt door Mikao Usui, een Japanse spirituele leraar. Hij gaf de gift en gave van de Reiki-energie door aan Dr. Chujiro Hayashi. Deze laatste gaf de gift en gave van de Reiki-energie door aan Hawayo Takata en later weer aan haar kleindochter Phyllis Furumoto. Tegenwoordig is Johannes Reindl de hoeder van de gift en gave van de Reiki-energie.

Het Reiki Healing Instituut is opgericht na jaren van studie van de gift en gave van de Reiki-energie, omdat wij als gehele samenleving voor grote uitdagingen staan. Het Reiki Healing Instituut werkt met de traditionele manier van de Reiki-energie beoefening en behandeling, inclusief de opleiding van 1e, 2e en 3e graad studenten.

De drie Reiki-graden
Het Usui Systeem van Natuurlijke Genezing bevat drie graden. Elke graad heeft zijn eigen diepgang en vertegenwoordigt een nieuwe fase van inzichten, perspectieven, groei, ontwikkeling en bijbehorende mogelijkheden. Elke graad is op zichzelf compleet in eenheid als een voltooid geheel. Elke Reiki beoefenaar bepaalt voor zichzelf welke diepgang nodig is op zijn pad. Daar is geen goed of fout voor.

1e graad
Na de 1e graad Reiki cursus is de gift en gave van de Reiki-energie levenslang ontvangen en kan men zelfstandig de Reiki-energie beoefenen. De meest effectieve manier van behandelen is door middel van het opleggen van handen op verschillende posities.

Volgens traditionele kwaliteitsnormen bestaat de 1e graad uit een aantal vaste onderdelen die sinds het begin van de Reiki Master op Reiki Student zijn doorgegeven.
Tijdens de 1e graad Reiki cursus wordt het vermogen om Reiki door te geven en via de handen te laten werken, door middel van inwijdingen overgedragen van de lesgevende Reiki Master op de Reiki Student.

Eerst volgende reiki 1 cursus 25 – 26 Maart

2023

Reiki Healing Instituut
Je krijgt les van ervaren leraren, met een oorsprong qua inzicht, kennis, opleiding en inwijdingslijn die geheel in lijn is met de Japanse oorsprong van Usui Shiki Reiki Ryoho en de leer van de grootmeesters. De energie en kennis van Reiki komt rechtstreeks van deze grondleggers. De masters maken uiteraard deel uit van en zijn aangesloten bij de Reiki Ryoho Stichting.

Overkoepelende Organisatie
De gift en gave van de Reiki-energie is sinds zijn herontdekking de hele wereld over gegaan, waardoor er verschillende organisaties bij betrokken zijn geraakt. Dit komt door de veelzijdigheid van de reiki-energie. Het Reiki Healing Instituut staat echter voor de kwaliteit van het doorgeven van de gift en gave van de Reiki-energie. De Reiki Ryoho Stichting is de bewaker van de kwaliteit van de traditionele gift en gave van de Reiki-energie. Dit is een overkoepelend orgaan dat erkende Reiki Masters en Reiki Practitioners registreert volgens bepaalde kwaliteitsnormen. Deze Reiki Masters geven traditioneel les en zijn duidelijk herkenbaar aan hun aansluiting bij Reiki Ryoho.

Reiki Ryoho

Hoe meer jij kan ontspannen, hoe mooier je droomleven is!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close